ELSERVICE

Elservice och installationer allt från små till stora projekt !
Service och felsökning av all typ av anläggningar upp till 1000 volt.
Installationer och ombyggnader görs på hushåll och mindre fastigheter
Ombyggnationer från gamla industri armaturer till LED samt montage av nytt.
Har inom området lång erfarenhet i maskinservis och fastighets service, Lång erfarenhet på hushålls El och installation