ELSERVICE

Elservice och installationer görs i lite begränsad regi !
Service och felsökning görs på de flesta maskiner och fastigheter inom lågspänning.

Installationer och ombyggnader görs på hushåll och mindre fastigheter 
Har inom området lång erfarenhet i maskinservis och fastighets service, Lång erfarenhet på hushålls El och installation